در این مرحله از یادگیری زبان سعی کنید از کلمات و لغاتی که یاد گرفته اید در طول زندگی روزمره خود استفاده کنید.در واقع با استفاده از کلمات یاد گرفته شده جمله بسازید!شاید بپرسید چه جمله ای بسازم؟اصلا از چی جمله بسازم؟جوابش ساده اس!از اتفاقات روزمره زندگیتون!تعجب نکنید!شما با این کار به مرور زمان متوجه می شوید که به یادگیری کدام کلمات بیشتر احتیاج دارید!